Nederlands || English || German                  

Loading images...

Onze medewerkers

Behandelteam

Naam: Mw. drs. S.E. (Sanne) de Kock
Functie: GZ-psycholoog en eigenaar
E-mail: mail mij veilig
BIG-registratie: 39914985525

Ik ben afgestudeerd in de klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Nog steeds heb ik veel belangstelling voor ons brein omdat het voor een groot gedeelte bepaalt wie wij zijn. Na mijn opleiding heb ik onder andere de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond, binnen de richting volwassenen en ouderen, en heb ik mij verder bekwaamd in het geven van therapie waarbij ik gebruik maak van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, ACT en meer psychodynamische werkwijzen. Afgestemd op degene die ik voor mij heb zitten en de situatie. Ik vind het belangrijk om bij cliënten niet alleen te kijken naar de klacht waarmee zij binnenkomen maar ook vooral aandacht te besteden aan de persoon erachter en de ontwikkeling hiervan. Mijn doelgroep bestaat uit (jong)volwassenen met diverse klachten.

Naam: Dhr. drs. J. (Jelle) Schouten
Functie: GZ-psycholoog
E-mail: mail mij veilig
BIG-registratie: 89919552625

In 2009 ben ik afgestudeerd in de richting klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2010 ben ik werkzaam bij Psychologenpraktijk Pro InSight, waar ik mij bezig houd met diagnostiek en advies en behandeling binnen de basis-ggz. Vanaf 2015 ben ik geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog. Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NIP en NVGzP. Ik ben tevens werkbegeleider van de psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog binnen onze praktijk.

In mijn werkwijze vind ik het vooral belangrijk om persoonsgericht te werken, met oog voor de sterke eigenschappen maar ook de kwetsbaarheden. Mijn doel is dan ook vooral het vergroten van zelfinzicht en het versterken van autonomie en zelfvertrouwen in het omgaan met problemen in het leven. Ik maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van bewezen effectieve interventies uit verschillende psychotherapeutische stromingen, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) bij psychotrauma en acceptance & commitmenttherapie (ACT). Ook op het vlak van diagnostiek, waarbij ik vooral ervaring en affiniteit heb met persoonlijkheidsdiagnostiek en neuropsychologisch onderzoek, werk ik graag zoveel mogelijk persoonsgericht en is mijn doel om inzicht in de problematiek te bevorderen en tot passende adviezen te komen.

Naam: Mw. drs. N.J. (Noor) Carp
Functie: GZ-psycholoog
BIG-registratie: 69911290625
Mijn naam is Noor Carp, ik ben afgestudeerd in de Klinische psychologie en Cultuur & Godsdienstpsychologie en mag mij sinds 2008 gezondheidszorgpsycholoog noemen. Ik heb zowel in de tweede lijn (GGZ) als in de eerste lijn gewerkt en heb meerdere jaren ervaring in het geven van individuele en groepsbehandelingen aan (jong) volwassenen.
Sinds 2012 ben ik met veel plezier werkzaam bij Psychologenpraktijk Pro InSight waar ik vooral supervisie verzorg. Naast mijn werk bij Pro InSight werk ik als studentenpsycholoog.

Naam: Mw. drs. L.P.J. (Linda) ten Barge
Functie: Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
E-mail: mail mij veilig

Mijn naam is Linda ten Barge. Ik ben afgestudeerd in Klinische psychologie en Gedrag & Gezondheidspsychologie en werk sinds 2011 bij Psychologenpraktijk Pro InSight.
Bij Pro InSight geef ik individuele behandelingen en verzorg ik de Mindfulness trainingen. Ik werk met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) voor traumabehandeling, met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en met Acceptance & Commitment Therapy (ACT), waarbij ik de meest geëigende techniek inzet gezien de klachten.

Soms denken we zo lang op een bepaalde manier, dat we niet meer weten hoe anders te denken. CGT kan dan helpen, simpelweg door het onderzoeken van deze eigen denkpatronen en ons af te vragen of deze manier van denken (nog wel) klopt. Het mooie van ACT vind ik dat het rust kan geven op een andere manier, namelijk door het loslaten van de worsteling die we kunnen hebben met een gedachte of situatie, met name wanneer we kunnen accepteren dat iets nu eenmaal zo is ook al willen we niet dat het zo is. Binnen de mindfulness training heb ik gezien dat mensen over het geheel genomen rustiger zie worden en dat ze zichzelf in stressvolle situaties beter kunnen helpen. Om te zien hoe mensen meer ontspannen raken en meer plezier in het leven krijgen vind ik een groot goed en ik zet me dan ook graag in om hierin mijn steentje bij te dragen en dit proces te ondersteunen.

Naam: Mw. F.R. (Froukje) de Boer, MSc
Functie: Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
E-mail: mail mij veilig
Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en sinds december 2016 werk ik met veel plezier bij Pro InSight. Ik houd me bezig met de behandeling van volwassenen met uiteenlopende klachten, waarbij ik gebruik maak van effectieve therapeutische interventies uit de Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en oplossingsgerichte therapie. De interventies die ik inzet baseer ik op de hulpvraag en klachten, waarbij een persoonlijke benadering voor mij centraal staat; wie ben jij en wat is jouw verhaal? In samenwerking met de cliënt bied ik handvatten waarmee de klachten kunnen worden aangepakt en besteed ik aandacht aan terugvalpreventie, zodat een gedegen basis ontstaat waarop cliënten zelfstandig verder kunnen.

Naam: Mw. drs. V. (Vivian) Snouckaert
Functie: Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
E-mail: mail mij veilig

Mijn naam is Vivian Snouckaert en ik ben afgestudeerd in de richting Klinische Neuropsychologie. Hoe onze hersenen ons gedrag bewust en onbewust beïnvloeden heeft mij altijd erg geïnteresseerd. Dat ieder persoon zijn eigen unieke manier heeft om de omgeving te interpreteren en daarop te reageren vind ik waardevol, hier besteed ik ook aandacht aan tijdens diagnostiek en behandeling. Bij Pro InSight geef ik individuele behandeling aan (jong)volwassenen met verschillende soorten klachten. Ook werk ik in de tweede lijn (specialistische) GGZ, voornamelijk met volwassenen met een vermoeden van een autismespectrumstoornis. Daar doe ik verschillende werkzaamheden zoals diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek.

In behandeling maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness, acceptance & commitment therapy (ACT) en elementen uit de positieve psychologie. Ik vind het belangrijk dat er ruimte is voor krachten en klachten, zodat er naast wat er op dat moment niet goed gaat ook aandacht is voor iemands persoonlijke kwaliteiten.

Naam: Mw. drs. M. (Michelle) Kiep
Functie: Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
E-mail: mail mij veilig
Mijn naam is Michelle Kiep en ik ben afgestudeerd in de richting klinische- en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Ik heb binnen de specialistische GGZ (tweede lijn) veel ervaring opgedaan met diagnostisch onderzoek het behandelen van klachten, meestal bij (jong)volwassenen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis. Naast mijn werk binnen zowel de Specialistische als Basis GGZ, verricht ik wetenschappelijk onderzoek in het kader van een promotietraject aan de KU Leuven.

In 2019 ben ik gestart bij Pro InSight, in het kader van de postmaster opleiding tot GZ-psycholoog. In de individuele behandelsessies bij Pro Insight maak ik veel gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en mindfulness based therapy. Het betreft evidence-based technieken die geschikt zijn voor de behandeling van uiteenlopende klachten, maar die altijd worden afgestemd op de klacht, hulpvraag en de context van de cliënt. Naast dat het belangrijk is om de juiste technieken voor de desbetreffende klachten in te zetten, vind ik een empathische benadering en vertrouwensrelatie belangrijke ingrediënten. Dit schept de ruimte om tot meer zelfinzicht te komen en te onderzoeken wat nodig is om klachten te verminderen. 

Naam: Mw. drs. W. (Wera) Rike
Functie: Psycholoog
E-mail: mail mij veilig

Ik ben in 2008 afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, en heb sindsdien op verschillende vlakken werkervaring opgedaan en cursussen gevolgd. Hierdoor kan ik zeggen dat mijn brede interesse voor alle soorten mensen en hun psychologie, wordt ondersteund door kennis en ervaring. Zo heb ik met angst- en depressieklachten gewerkt, maar ook met verslavings- en eetproblematiek, en ben ik geschoold in zowel de cognitieve gedragstherapie als de Acceptance en Commitment therapie. Daarnaast pas ik voor de behandeling van psychotrauma EMDR toe.
In mijn behandelingen ben ik cliëntgericht, wat inhoudt dat ik de gesprekken per cliënt anders inricht, aangezien elke persoon weer anders is. Daarbij betrek ik in mijn analyses vaak de achtergrond en ontwikkeling van een cliënt, om zo tot een persoonlijke en empathische benadering te komen.

Naam: Mw. L.T. (Loes) van Vugt, MSc
Functie: Psycholoog
E-mail:
mail mij veilig
Beschrijving volgt

Naam: Mw. M.C. (Madeleen) van der Deijl, MSc
Functie: Psycholoog
E-mail: mail mij veilig
Mijn naam is Madeleen van der Deijl. Aan de Universiteit van Amsterdam ben ik afgestudeerd in de richting Gezondheidszorgpsychologie en in de richting Training & Development. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij Pro InSight, waar ik individuele behandelingen aanbied aan volwassenen met verscheidene klachten. Ik maak hierbij gebruik van verschillende bewezen effectieve therapeutische interventies, waaronder cognitief-gedragstherapeutische technieken (CGT) en delen van Acceptance & Commitment Therapie (ACT). Deze interventies zet ik in met als doel de cliënt zelf inzichten te laten verkrijgen en uiteindelijk zelf met de aangereikte handvatten verder te kunnen.

Medewerkers secretariaat

Naam: Mw. G. (Giulia) van Reijen
Functie: Office manager


Naam: Mw. L. (Lisse) Kruip
Functie: Office manager